Der Schülerrat 2019-2020

Der Schülerrat 2019-2020

Folgende Schüler/innen sind von den Klassensprechern in den Schülerrat gewählt worden:

 • Florian CREMER (1. A1)
 • Steve BERTHA (1. B3)
 •  Thibault MICHELS (2. A1)
 •  Michael KOHL (2. B3)
 • Zoé LAMBERTZ (3. A2)
 • Samuel STEYNS (3. ET)
 • Yannick KESSEL (4. AT)
 • Romain LOUVET (4. EM)
 • Markus MICHAELIS (5.A/EM)
 • Marvin SCHMITZ (5.A/EM)
 • Ciaire LORCH (5.A/EM)
 • Yasmine HEINEN (5. FB)
 • Michelle SCHOLZEN (6. A)
 • Toni GILLESSEN (6. A)
 • Marin DUVNIAK (6. ET)
 • Chris WANGEN (7. FB)
 • Urhan KARMESHTNA (EAS)

Wir wünschen allen ein interessantes Jahr und schöne Projekte!

Der Vorstand